ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ОДЛУКА ЗА ПАТАРИНА

Во продолжение можете да ја преземете одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина) објавена во Службен весник на РСМ број 188 од 11.6.2019 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.